2018 © Gerard van der Boor
Home.
Info.
Contact.
Home.

Info.

Contact.

Stichting Bewoners Overleg Veendam
COMMISSIE HUURZAKEN

 

Wie zijn wij?

 

De Commissie Huurzaken is een onderdeel van de Stichting Bewoners Overleg Veendam (BOV). De BOV is een koepelorganisatie voor het wijk- en buurtbeheer in de gemeente Veendam. De Commissie Huurzaken behartigt de belangen van de huurders van een huurwoning in de gemeente Veendam.

 

De leden van de Commissie Huurzaken komen maandelijks bijeen en vergaderen over o.a. de volgende onderwerpen:

 

Met de woonconsulenten van Acantus hebben we meerdere keren per jaar overleg.

We hebben een afvaardiging in de HuurdersKoepel Acantus (HKA). De HKA is een samenwerking tussen de huurders- en bewoners-organisaties in het werkgebied van Acantus en heeft als doel om de gezamenlijke belangen op beleidsniveau van de huurders, die een woning van Acantus huren, te behartigen.

 

We zijn lid van de Woonbond en nemen deel aan hun Provinciale Vergaderingen.