2020 © Gerard van der Boor / Commissie Huurzaken
Made with MAGIX

Wie zijn wij

De Commissie Huurzaken is een onderdeel van de Stichting Bewoners Overleg Veendam (BOV). De BOV is een koepelorganisatie voor het wijk- en buurtbeheer in de gemeente Veendam. De Commissie Huurzaken behartigt de belangen van de huurders van een huurwoning in de gemeente Veendam. De leden van de Commissie Huurzaken komen maandelijks bijeen en vergaderen over o.a. de volgende onderwerpen: Onderhoud en verbetering van de huurwoningen en woonomgeving. Aard, omvang, wijziging en prijsbepaling van het servicepakket. Afweging sloop/nieuwbouw. Woningtypen en grootte. Programma van eisen woonomgeving rondom nieuwbouw Verkoop van woningen. Het algemeen beleid. Leefbaarheid in de wijk. Met de woonconsulenten van Acantus hebben we meerdere keren per jaar overleg. Ook nemen we deel aan de Prestatieafspraken tussen Acantus, gemeente Veendam en Commissie Huurzaken. We hebben een afvaardiging in de HuurdersKoepel Acantus (HKA). De HKA is een samenwerking tussen de huurders- en bewoners-organisaties in het werkgebied van Acantus en heeft als doel om de gezamenlijke belangen op beleidsniveau van de huurders, die een woning van Acantus huren, te behartigen. We zijn lid van de Woonbond en nemen deel aan hun Provinciale Vergaderingen.
Bocht Oosterdiep, Veendam
Molenstreek, Veendam
De Meerpaal, Oostlaan,, Veendam
Commissie Huurzaken
Stichting Bewoners Overleg Veendam